World gold Council vo svojej ročnej správe za r. 2017 uviedla, že tieto štyri témy budú určovať cenu zlata v r. 2018:

-monetárna politika štátov/úrokové sadzby/, nafúknuté ceny jednotlivých tried aktív, globálny rast a dopyt a zvyšujúci sa prístup na trhy

-oproti slabému americkému doláru stúplo zlato o 13,5%, najviac od r. 2010/ v iných menách ďaleko viac/

-silný výkon zlata bol pozitívným signálom pre investorov a producentov a bol znamením hlbšej zmeny v pohľade na zlato, rastie uznanie role zlata ako uchovateľa bohatstva nástroja na zmiernenie rizík

-trh zlatých odliatkov a mincí zaznamenal v Číne druhý najlepší rok v histórií

-rekordný dopyt po zlate v Nemecku, dopyt centrálných bánk a priemyslu podporili rast ceny zlata

zdroj: https://www.gold.org/annual_review_2017