Aj napriek horúcemu letu nemáme núdzu o zaujímavé udalosti, ktoré hýbu svetovou ekonomikou a majú veľký dopad na naše životy a financie. Je kríza z r.2008 zažehnaná, alebo sa vráti s ešte väčšou silou? Prečo je v Turecku hospodárská kríza a ako je to spojené s nami? Stupňovanie obchodnej a colnej vojny medzi USA a Čínou a USA a zvyškom sveta zahýbe aj českými a slovenskými firmami. Ako? podívajte sa na video, v ktorom Vám Stanislav Žák povie svoje nekonformné názory na veci okolo nás.